HISTÓRIA | 2007 - 2011

 

R. 2007 bol pre galériu významným obdobím. Galéria umelcov Spiša si pripomenula 20. výročie svojho založenia. V rámci osláv sa zamerala na prezentáciu mladej generácie profesionálnych výtvarníkov. Začiatok roka tak patril Amalke Ľudmile Valenčíkovej a Jarovi Čechovi. Obaja autori sa cez diela podelili o svoj vnútorný svet. Amálka cez materiály, ako sú PVC fólia, silikón, drôt, ale i zvuk, formuje svoj psychologický svet a delí sa tak o svoje pocity. Jaro Čech sa cez maľbu rovnako snaží nachádzať svoj vnútorný svet, je pre neho akousi formou meditácie, očisty...

 

Spolupráca sa rozvíjala i na pedagogickej pôde. Absolventi Strednej priemyselnej školy drevárskej dvanásťkrát vystavovali svoje práce v galérii. Projekt Priestor každoročne od r. 1996 uvádzal maturitné práce žiakov umeleckých a technických odborov, išlo o ich prvé vykročenie, resp. uvedenie do výtvarného života, ktorý sa mal stať ich súčasťou.       

 

V r. 2008 sa Záhrada umenia opäť rozrástla, tentokrát o dve plastiky, ktoré boli vytvorené na maliarskom a sochárskom sympóziu. Toto sympózium sa konalo pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves, išlo o posledné medzinárodné sympózium, z ktorého pribudli diela do expozície Záhrady umenia.

Prvou plastikou, ktorá doplnila expozíciu bol Šperk od Rudolfa Hofera. Hofer veľmi často pri svojej práci recykluje šrot, presne tak to bolo i pri tvorbe diela na sympóziu. Dielom Šperk symbolicky vyzdvihol cenný klenot kultúrneho dedičstva Spiša – travertín – zobrazil úlomok travertínu, ktorý nesie a zároveň chráni kovová konštrukcia.

Ďalším prírastkom je dielo Tomáša Ceteru s jednoduchým názvom 2008. Cetera travertín doplnil vzorkami iných hornín kontrastnej farebnosti. V jeho tvorbe a uplatňujú konceptuálne prvky (teda nesústreďuje sa na to hmotné dielo, ale na myšlienku - ideový koncept, ktorý je jeho podstatnou súčasťou). Pracuje s kontrastom hrubo opracovaného vylešteného povrchu na jednej strane a s farebnosťou viacerých materiálov na druhej strane, tak, aby svoj zámer čo najúčinnejšie naplnil.

 

V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti sa rozvíjala najmä práca s deťmi, ale i so znevýhodnenými skupinami. Pravidelne sa organizovali tvorivé dielne, ktoré nadväzovali na aktuálne výstavy, výtvarné workshopy, prednášky, besedy, večerné prehliadky a koncerty. Edukačné programy ako Kreslíme v galérii, Farebná nedeľa, Veselo i vážne k umeniu mali za cieľ aktívne zapojiť deti do výstavných projektov. V r. 2006 - 2011 začala galéria realizovať rozsiahlejšie edukačné programy: Cez obrazy k poznaniu minulosti, Tajomný sprievodca galériou, Farebná paleta I. - II., Cez obrazy do minulosti, Tvorivá komunita ženy, Galerijná skladačka, Happgalery I. a iné.

 

V r. 2009 sa konalo trienále maľby Spiš / Zemplín / Gemer - medzinárodné maliarske sympózium Spiš 2009 nadviazalo na predchádzajúce sympózia organizované Zemplínskym múzeom v Michalovciach, Baníckym múzeom v Rožňave a Galériou umelcov Spiša. Zamerané bolo na súčasnú výtvarnú scénu, teda na mladú nastupujúcu generáciu umelcov (Petra Petríková, Lucia Bérešová, Amalka Ľudmila Valenčíková, Tomáš Cetera, Jaroslav Čech, Tadeusz Marszalek). Trienále maľby Spiš / Zemplín / Gemer bolo pravidelne organizované od r. 2003 vždy v inom regióne Košického samosprávneho kraja. 

 

V r. 2011 bol vytvorený edukačný projekt s názvom Happgallery I., ktorý sa zameriaval na prezentáciu jednej z foriem akčného umenia - happeningu. Hlavným zámerom bolo vtiahnuť diváka priamo do umenia, ozrejmiť mu aktuálne formy a možnosti nových médií. Návštevníci mali možnosť vytvoriť si vlastnú akciu a pokúsiť sa postaviť si scénografickú kulisu.

 

Pozrime sa na to v číslach:

Galéria umelcov Spiša okrem výstavnej činnosti organizovala pravidelne i rôzne sprievodné programy. V r. 2007 sa uskutočnilo 100 prednášok a besied venovaných výstavným projektom, ako i výročiam umelcov, 3 koncerty a 80 tvorivých dielní, ktorých sa zúčastnilo 2553 návštevníkov. Celkový počet návštevníkov, ktorí galériu navštívili bol 13 740.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz