HISTÓRIA | 2002 - 2006

 

Záhrada umenia patrí medzi stálu exteriérovú expozíciu galérie. Myšlienka vzniku tejto expozície súvisí s pätnástym výročím založenia galérie v r. 2002, kedy sa pri  tejto príležitosti konalo medzinárodné sochárske sympózium. Cieľom sympóziá bola výmena názorov a skúsenosti jednotlivých umelcov, ktorí mali rozdielne spoločenské, kultúrne a umelecké zázemie. V neposlednom rade tiež doplniť stále expozície o sochárske diela, ktoré by mohli byť stálo exponované v dovtedy nevyužívaných priestoroch záhrady. Záhrada sa tak mala stať oddychovou zónou pre návštevníkov.

 

Medzinárodné sochárske sympóziá sa konali i v ďalších rokoch (2004, 2006, 2008), kedy sa vytvorila tradícia tvorby diel, ktoré sa následne stávali súčasťou Záhrady umenia galérie. Základnou myšlienkou týchto sympózií bol dialóg umelca a materiálu, z ktorého tvorí. Pri vzniku Záhrady umenia stáli traja umelci – sochári, ktorí vytvorili každý po jednej skulptúre – Imrich Svitana a Juraj Gavula zo Slovenska a Tomasz Lukaszczyk z Poľska. Jedným dielom prispeli i študenti Strednej priemyselnej školy v SNV.

 

V r. 2002 – 2006 sa konali viaceré plenéry a sympózia organizované galériou - tak pokračovala v tradícii, s ktorou sa začalo v r. 2001, kedy sa konal prvý maliarsky plenér  s názvom Slovenský raj, pod rovnomenným názvom sa konal i v r. 2003. 14 výtvarníkov zo 7 krajín sa v priebehu 2 týždňov pokúšalo vniesť nové, aktuálne pohľady do maliarskej témy (nielen) Slovenského raja. Účastníkmi plenéru Slovenský raj 2003 boli slovenskí umelci Vladimír Broniševský z Košíc, Marián Hennel zo Spišskej Novej Vsi, Ján Kuchta z Rožňavy, Peter Pollág z Bratislavy a Peter Trembáč z Popradu. Poľsko reprezentoval Ryszard Dudek z Rzeszowa, Maďarsko Zsuzsa Mezei z Miškolca, István Burai z Debrecína a Jószef Magyar z Budapešti. Dvaja výtvarníci – Vasil Beca a Taras Danilič - prišli z Užhorodu na Ukrajine, z Prahy prišiel najmladší účastník plenéru Jakub Špaňhel. Ďalší dvaja účastníci sú dokladom zjednocujúcej sa Európy – Slovák s rakúskym občianstvom Ľubomír Hnatovič z Viedne a v Drienovci pri Moldave nad Bodvou žijúci írsky občan Sean Kane. Každý umelec využil iné výrazové prostriedky, uplatnil individuálny maliarsky štýl a výtvarný názor.

 

Výstava Štefana Hudzíka (28. 1. 1954 – 4. 4. 2017) s názvom Sväté i svetské bola dovtedy najrozsiahlejšou prehliadkou tvorby tohto umelca. Prierez tvorbou od jeho ranných študentských kresieb až po súčasné sochy a reliéfy ponúkol celistvý profil umelca.   

 

Galéria dávala vždy priestor i neprofesionálnym výtvarníkom. V r. 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2008 a 2009 usporadúvala výstavu neprofesionálnych umelcov pod názvom Villa Nova, ktorí spolupracujú i s profesionálnymi výtvarníkmi.

 

Koncom r. 2006 sa v galérii konala vernisáž Čiara / plocha / tvar Otta Korkoša. Charakteristickým znakom jeho tvorby sú geometrické tvary vznikajúce zjednodušovaním reality, farebnosť a línia. Vizuálnu čistú a jednoduchú formu diel znásobil prírodnou štruktúrou materiálu a dopĺňa použitím farby. Jeho diela sú inšpirované jeho detstvom, históriou a prostredím Spiša, ako i každodenným životom. 

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz