HISTÓRIA  | 1992 - 1996

 

Súčasťou galérie je od jej vzniku i verejnosti prístupná špeciálna knižnica zameraná na dejiny umenia a históriu. V r. 1992 obsahovala 811 knižničných jednotiek.

 

V priestoroch Galérie umelcov Spiša je umiestnená pamätná busta zobrazujúca Csontváryho, nadobudnutá ako dar Ministerstva kultúry Maďarskej republiky. Ide o faksimile diela z r. 1961, ktoré vytvoril akademický sochár Jenö Kerényi. Originál stojí pred Galériou Csontváryho v Pécsi. Bronzová busta s výškou 50 cm bola osadená 29. 3. 1994 na podstavci zo spišského travertínu v exteriérových priestoroch Galérie umelcov Spiša. Michal Teodor Kosztka-Csontváry sa narodil 5. 7. 1853. Pôsobil ako maliar a lekárnik v Spišskej Novej Vsi. V encyklopédiách sa  uvádza pod heslom Csontváry-Kosztka, Tivadar. Umelecké meno Csontváry začal používať až od r. 1900.

 

Galéria participovala i na projektoch  so zahraničnými organizáciami, napr. s Galériou v Przemyśli v Poľsku alebo s Instituto de la Juventud v Madride v r. 1996. Ďalšiu zahraničnú spoluprácu nadviazala v najbližších rokoch s ďalšími galériami a organizáciami zameranými na umenie v Česku, Poľsku, Anglicku, Španielsku, Taliansku, Švédsku, Bulharsku, Švajčiarsku, Ukrajine a i.

 

Galéria umelcov Spiša výstavou sochára Rasťa Biarinca, ktorý sa snaží vo svojej tvorbe dopátrať podstaty bytia a pomenovania etických problémov tohto sveta, začala etapu výstav zameraných na mladých umelcov a ich etablovanie sa do umeleckého prostredia.

 

Pozrime sa na to v číslach:

V r. 1996 galéria usporiadala 59 výstav slovenských i zahraničných umelcov. Zbierkový fond v rámci akvizičnej činnosti sa rozšíril o 4 maľby, 4 plastiky a 3 grafiky, na konci roka tak fond galérie tvorilo 902 zbierkových predmetov. Fond knižnice sa tiež každoročne rozrastal, a tak na konci r. 1996 ho tvorilo 964 knižničných jednotiek a 202 katalógov výstav.     

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz