HISTÓRIA | 1992 - 1996

 

Galéria si už od začiatku svojho vzniku našla svoje pevné miesto medzi galériami na Slovensku. Postupom času sa vyprofilovala na inštitúciu, ktorá nadviazala kontakty predovšetkým s regionálnymi umelcami (napr. Mariánom Hennelom, Imrichom Svitanom, Ladislavom Kacvinským a i.). Výsledkom ich úzkej spolupráce boli viaceré výstavné projekty. Galéria participovala i na projektoch  so zahraničnými organizáciami, napr. s Galériou v Przemyśli v Poľsku alebo s Instituto de la Juventud v Madride v r. 1996. Ďalšiu zahraničnú spoluprácu nadviazala v najbližších rokoch s ďalšími galériami a organizáciami zameranými na umenie v Česku, Poľsku, Anglicku, Španielsku, Taliansku, Švédsku, Bulharsku, Švajčiarsku, Ukrajine a i. 

 

V r. 1994 bola v priestoroch galéria umiestnená pamätná busta zobrazujúca Michala Teodora Kosztku-Csontváryho, nadobudnutá ako dar Ministerstva kultúry Maďarskej republiky. Ide o faksimile diela z r. 1961, ktoré vytvoril akademický sochár Jenö Kerényi. Originál stojí pred Galériou Csontváryho v Pécsi. Bronzová busta s výškou 50 cm bola osadená na podstavci zo spišského travertínu v exteriérových priestoroch galérie.

 

Začalo sa s rekonštrukciou zadného traktu galérie, ktorý bol sprístupnený v r. 1995, priestor začal slúžiť na variabilné expozície, ako depozitár, na komorné koncerty a na prednášky o umení.

 

Galéria sa v tomto období tešila veľkej popularite, ročná dvadsaťtisícová návštevnosť svedčila o rozvoji kultúry na Spiši. Podstatnú časť expozície tvorili kresby, maľby portrétov a návrhy malieb pre sakrálne objekty Jozefa Hanulu, ktorý od r. 1919 pôsobil v Spišskej Novej Vsi a stal sa významným obyvateľom mesta.

 

V období rokov 1992 – 1996 galéria usporiadala 63 výstav slovenských i zahraničných umelcov. Zbierkový fond v rámci akvizičnej činnosti sa rozšíril a na konci roka 1996 ho tvorilo 902 zbierkových predmetov. Fond knižnice sa tiež každoročne rozrastal, a tak na konci r. 1996 obsahoval 964 knižničných jednotiek a 202 katalógov výstav. Galéria mala za sebou už 100 úspešných výstavných projektov a pred sebou prípravu desiateho výročia svojho vzniku a víziu ďalších projektov, nielen výstavného charakteru, ale i edukačného a skultúrnenie záhrady, ktorá by mala slúžiť ako oáza pokoja a relaxácie v obklopení umenia vďaka plastikám významných slovenských a zahraničných sochárov.  

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz