RICHARD KITTA

 

Diela Richarda Kittu (1979) sú častokrát provokáciou ku kontemplácii nad možnosťami médií a umeleckých subžánrov či (ne)zaužívaných umeleckých konceptov. Autor ponúka svojský pohľad na mediálne umenie súčasnosti, ktoré v spojení s interdisciplinárnym diskurzom mixuje a vytvára rôznorodé funkčné invarianty resp. originálne umelecké relikty.

 

Na aktuálnej výstave predstaví dielo „Conspiracy Afternoon“, ktoré tvorí nenápadný virtuálny klon opice a človeka vytvorený v rámci softvérovej platformy MetaHuman. 3D render je zámerne doplnený o zvukovú stopu – prednášku o štruktúre DNA, z ktorej je hlavný protagonista (ape/human) zjavne otrávený a unavený.

 

Ďalším dielom je „Conspiracy Code“ vo forme tzv. Snellenovej tabule, ktorú poznáme z návštev u očného lekára. V tomto prípade však zobrazuje základný genetický kód človeka a opice, samozrejme, s možnosťou autorskej konšpirácie či cenzúry.

 

Richard Kitta pôsobí ako pedagóg v Ateliéri nových médií na Fakulte umení TU v Košiciach a v Ateliéri Digitálne médiá na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Okrem umeleckých a edukačných aktivít stojí za komplexnými umeleckými projektmi ako DIG gallery, ENTER, MAO alebo Kotolňa.

 

 

________________________

 

 

The works of Richard Kitta (1979) are an example of interdisciplinary overlaps, the aim of which is to provoke for contemplation over the possibilities of the media and artistic subgenres or some (un)exerted artistic concepts. He focuses on the creation of interactive objects and the design of digital environments, while some of his works have a sovereignty subversive undertone. Kitta offers his own view of the contemporary media art, which in connection with interdisciplinary discourse he himself mixes and creates formal and functional invariants, resp. original artistic relics. A specific area of ​​interest for the artist is visual poetry.

 

Richard Kitta is behind art projects such as DIG gallery, ENTER, MAO or Kotolňa (Boiler House). His participation with the DIG platform in the prestigious international project EDASN (2014 – 2017) with the leader of Ars Electronica, Linz (AT) contributed to the getting of the title of Košice: UNESCO - Creative City of Media Arts in 2017. In the yrs 2004 – 2010 he studied at the Faculty of Arts of the Technical University in Košice and in the yr 2011 he completed his doctoral studies at the Academy of Arts in Banská Bystrica. He lives in Košice.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz