MATÚŠ MAŤÁTKO

  

Matúš Maťátko (1984) sa venuje maľbe, veľkoplošnej grafike, ilustrácii a soche. Jeho diela pracujú s iróniou a satirou pranierujúc ľudskú hlúposť, nacionalizmus a lokálnu politickú situáciu. Navonok hravé výjavy tak v sebe nesú odkazy na vážne spoločenské témy. Forma krátkych vizuálnych príbehov je autorovou „Ezopovou bájkou“, spôsobom, ako komunikuje s divákom. 

 

Diela Tri opice, Gorila a Hanumán, vytvorené pre výstavný projekt Tropic-Exotic (Magna Gallery), reagujú na fenomén tropického prostredia v prepojení slovnej hračky na politické kauzy Slovenska (Gorila, Lovci lebiek, Daňový raj).

 

Matúš Maťátko v r. 2005 – 2011 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Prof. Dušana Kállaya. V r. 2010 absolvoval študijnú stáž na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Jeho ilustrácie a autorské knihy boli viackrát ocenené v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska. Vo verejnom priestore realizoval veľkoplošné maľby v areáli 4D gallery v Galante, na Mariánskej ulici v Bratislave a v Novej Cvernovke.

Instagram / @matatko.matus

 

 

________________________

 

 

Matúš Maťátko (1984) focuses on painting, large-scale graphics, illustration and sculpture. His works operate with irony and satire, pervading human stupidity, nationalism and the local political situation. Outwardly playful scenes thus contain references to serious social issues. The form of short visual stories is the author's "Aesop's fable", the way he communicates with the viewer.

 

The works Three Monkeys, Gorilla and Hanumán, created for the exhibition project Tropic-Exotic (Magna Gallery), respond to the phenomenon of the tropical environment in connection with the equivoque of the political causes of Slovakia (Gorilla, Skull Hunters, Tax Paradise).

 

Matúš Maťátko studied in the yrs 2005 –  2011 at the Academy of Fine Arts in Bratislava with Professor Dušan Kállay. In 2010, he completed a study internship at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. His illustrations and author's books have been several times awarded in the competition The Most Beautiful Book of Slovakia. In the public space, he created large-scale paintings in the 4D gallery complex in Galanta, in Mariánska Street in Bratislava and in Nová Cvernovka

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz