MATT MORRIS (USA)

 

Matt Morris (1968) je intermediálnym umelcom, ktorý zostavuje nápadité kompozície zvieracích reprezentácií vo vzťahu k nostalgickej technológii. Využíva pritom nájdené predmety, často gýčovej estetiky, ktorým dáva možnosť opätovného sebaurčenia.

 

Fotografické zachytenie a následné zväčšenie kompozícií vytvára novú subjektívnu realitu s príbehom. Autor zdôrazňuje ekologický podtón svojich prác, plastové figúrky zvierat sa stávajú alegóriou prírodného sveta, ktorý je v súčasnej kultúre masívne napodobovaný a zároveň masívne ničený.

 

Dielo Ape with Citroën (Opica s Citroenom) je typických príkladom umeleckých výstupov umelca, kde hravým spôsobom manipuluje prefabrikované objekty – hračky do nových súvislostí. Kompozícia pripomínajúca filmovú scénu z hollywoodskej produkcie apeluje na divákovu predstavivosť, aby dotvoril naznačený príbeh.

 

Matt Morris v r. 1991 – 1997 študoval maľbu a fotografiu na San Diego State University a Louisiana State University. Mal samostatné výstavy v Los Angeles, Paríži a Hamburgu. V súčasnosti učí digitálnu fotografiu na Baton Rouge Community College.

www.matt.morris.net

 

 

________________________

 

 

Matt Morris (1968) is an intermediate artist who compiles imaginative compositions of animal representations in relation to nostalgic technology. At the same time, he uses some found objects, often of kitsch aesthetics, to which he gives the possibility of re-self-determination. Photographic capture and subsequent enlargement of the compositions creates a new subjective reality with its story. The author emphasizes the ecological undertone of his works; plastic animal figures become an allegory of the natural world, which is massively imitated in contemporary culture and at the same time massively destroyed.

 

The work Ape with Citroën is a typical example of the artist's artistic performances, where he playfully manipulates prefabricated objects - toys into new contexts. This composition, reminiscent of a Hollywood film scene, appeals to the viewer's imagination to complete the suggested story.

 

Matt Morris studied in the yrs 1991 –  1997 painting and photography at San Diego State University and Louisiana State University. He has had solo exhibitions in Los Angeles, Paris and Hamburg. He currently teaches digital photography at Baton Rouge Community College

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz