JANA FARMANOVÁ

 

Jana Farmanová (1970) je bytostnou figuralistkou, ktorá zachytáva čaro každodennosti. Inšpiruje sa tým, čo má na dosah ruky, zhodnocuje prítomný moment, aby ho zaliala do svetla zvečneného meditatívneho snenia. Jej obrazy sú zastavením okamihu, ktorého krása nám pri rýchlom tempe života často uniká. Vo svojej tvorbe spracúva intímne ženské námety vychádzajúce z priamej reflexie osobných, alebo zdieľaným skúseností. Výjavy sú radostnou oslavou života s poetickým nádychom, ktorý podčiarkuje kultivovaná farebnosť lomená bielou. Častým námetom autorky je príroda, flóra a fauna, ktorá ju obklopuje. Záhradné zákutia, prechádzka lesom, či výjavy s domácimi zvieratami, ktoré sa stali členmi rodiny, sa objavujú v jej diele s prirodzenosťou blízkeho a poznaného.

 

V roku 1996 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Ateliér maľby prof. Jána Bergera. Od roku 2016 pracuje ako odborná asistentka na Katedre maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Žije v Nitre.

 

 

________________________

 

 

Jana Farmanová (1970) is an essential figure painter who captures the charm of everyday life. Inspired by what is at her arms´ length, she evaluates the present moment for to immerse it in the light of immortalized meditative dreaming. Her paintings are a stop of a moment the beauty of which often escapes us at the fast pace of life. In her work, she processes intimate female themes based on direct reflection of personal or shared experience. The scenes are a joyful celebration of life with a poetic touch, which is underlined by the cultivated colour, broken by white. The author's frequent subject is nature, flora and fauna that surround her. Garden nooks, a walk in the woods, or scenes with domestic animals that have become members of the family appear in her work with the naturalness of the intimated and known one.

 

In 1996 she completed her master's degree at the Academy of Fine Arts in Bratislava, Studio of Painting of Professor Ján Berger. Since 2016, she has been working as an assistant professor at the Department of Painting of the Academy of Arts in Banská Bystrica. She lives in Nitra.

 

___________

Krátky video statement autorky:

  

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz