JÁN ZELINKA

 

Ján Zelinka (1978) je výnimočným autorom, ktorý nadväzujúc na tradície klasických sochárskych postupov, posúva hranice plastiky. Upozornil na seba už počas štúdií, kde začal experimentovať s alternatívnym prírodným a biologickým materiálom. Jeho individuálny umelecký program má široké tematické rozpätie, pričom sa dotýka hlbokých filozofických otázok života a smrti.

 

Diela Rekviem pre mačku a Rekviem pre psa sú súčasťou širšej série Rekviem pre organizmy, na ktorej umelec kontinuálne pracuje od roku 2010. Autor vytvára pre nájdené uhynuté zvieratá olovené schránky kopírujúce tvar ich tela, ktoré sú zároveň ich sarkofágmi. Narábanie s telesnými pozostatkami živočíchov je jeho úvahou nad etickými problémami súčasnej ľudskej spoločnosti, ktorá vníma iné bytosti ako menejcenné.

 

Ján Zelinka v r. 2002 – 2008 študoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V r. 2012 – 2017 pokračoval na doktorandskom štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V r. 2015 bol laureátom Ceny Oskára Čepana.

www.janzelinka.com

 

 

 

________________________

 

 

 

Ján Zelinka (1978) is an exceptional author who, following the traditions of classical sculptural techniques, moves the boundaries of sculpture. He drew attention to himself already during his studies, where he began experimenting with alternative natural and biological materials. His individual artistic program has a wide thematic range, while touching on deep philosophical questions of life and death.

 

The works Requiem for a Cat and Requiem for a Dog are parts of a wider series Requiems for Organisms, on which the artist has been working continuously since 2010. The author creates lead boxes for found dead animals copying the shape of their body, which are also their sarcophagi. Dealing with the carnal remains of animals is his reflection on the ethical problems of contemporary human society, which perceives other beings as inferior.

 

Ján Zelinka studied in the yrs 2002 – 2008 at the Faculty of Arts of the Technical University in Košice. In the yrs 2012 – 2017, he continued his doctoral studies at the Academy of Fine Arts in Bratislava. In 2015, he was the laureate of the Oscar Čepan Award.

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz