AKVIZÍCIE 2018

 

V rámci akvizícií v r. 2018 sa GUS zamerala na súčasný vývoj umenia na Slovensku a rozšírenie autorských profilov umelcov zastúpených v zbierke galérie.  Zbierkotvorná činnosť vychádza z odbornej akvizičnej koncepcie, vďaka ktorej GUS disponuje k 31. 12. 2018 zbierkovým fondom s 2321 umeleckými dielami.

 

Spolu sme získali 48 diel. Z toho darom 14 diel (autori: Petra P. Konôpková, Peter Roller, Eduard Hriňák) a 34 diel kúpou (autori: Emil Alexay-Olexák, Katarína Balúnová, Tomáš Agat Błoński, Slavomír Durkaj, Eduard Hriňák, Robo Kočan, Roland Neupauer, Vladimír Popovič, Imrich Svitana, Eva Tkáčiková, Vladimíra Savkaničová-Vajsová).

 

V rámci projektu "Akvizície zbierkových predmetov Galérie umelcov Spiša na r. 2018: Vladimír Popovič - Pastorále" bolo zakúpené dielo Vladimíra Popoviča: Pastorále I. – IV., ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v slovenskom súčasnom výtvarnom umení. Dielo pochádza z obdobia, kedy Popovič upustil od farebnosti a zameral sa na odtiene sivej, tvorí teda akýsi medzník v jeho tvorbe. Akvizície podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz