AKVÍZÍCIE 2017

 

Galéria umelcov Spiša (GUS) patrí k najmladším galériám na Slovensku (od r. 1987). Zbierkový fond GUS k 31. 12. 2017 tvorí 2273 umeleckých diel. Dlhodobým zámerom a snahou galérie je rozširovať zbierkový fond o diela výtvarníkov s celonárodným a stredoeurópskym významom, ako aj doplniť tvorivé obdobia už zastúpených autorov. Cieľom je zamerať sa na tvorbu uceleného zbierkového fondu s dôrazom na súčasný vývoj umenia na Slovensku. 

 

V rámci akvizícii v r. 2017 sa galéria zamerala na súčasný vývoj umenia na Slovensku a na umelcov, ktorí už majú svoje zastúpenie v zbierke galérie a doplnili by ju. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia, podpore Košického samosprávneho kraja a výzvy umelcom sa galérii podarilo v r. 2017 získať od 35 autorov spolu 121 diel, z toho darom 104 diel a 17 diel kúpou. V rámci grantu Fondu na podporu umenia bolo zakúpené dielo Kataríny Balúnovej: ENDLESS HOUSE II., ktorým sa doplnili urbanistické kompozície jej tvorby už zastúpené v zbierke. Výtvarníčka Katarína Balúnová (*1982) zastupuje mladú generáciu autorov. Je rodáčkou z Krompách. Jej tvorba je v zbierkovom fonde zastúpená 12 dielami urbanistického a sakrálneho charakteru. Maľuje urbánne plány, kde geografia imaginárnych miest je záznamom nielen viditeľných konfliktov.

 

Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz