V zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa podnety o protispoločenskej činnosti podávajú na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja:

 

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz